Over
Ons

Dorpshuis Alke is opgericht
op 20 februari 1969.

Dorpshuis de Alke is opgericht op 20 februari 1969. Aanleiding was het verkrijgen van een eigen locatie voor diverse verenigingen. Voor het houden van uitvoeringen, schoolgym, vergaderingen, enz. In beide dorpen was hiervoor geen mogelijkheid.

De naam Alke is ontstaan uit een samenvoeging van de eerste twee letters van de tweelingdorpen ALteveer en KErkenveld.
De Alke staat letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van de samenleving. Diverse verenigingen maken wekelijks gebruik van het dorpshuis. Allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en spel vinden plaats in de Alke en maken gebruik van één van de 6 zalen. Zalen met een capaciteit van 10 tot 500 personen. Daarnaast beschikt de Alke over een groot buiten terras.

Een aantal zalen zijn voorzien van airco, een eigen bar, geluidsinstallatie en een podium. Daarnaast beschikken wij ook over de nodige hulpmiddelen voor het beleggen van onder andere vergadering, zoals een beamer + scherm, flipover, laptop en WiFi.

Ook feestjes kunnen in het dorpshuis georganiseerd worden. Voor een hapje en een drankje kan gezorgd worden, zoals verschillende soorten buffetten. Daarnaast beschikt de Alke o.a. over oud Hollandse spelletjes, jeu de boules, blackjack tafels, springkussen en een barbecue. Voor iedere gelegenheid hebben wij een invulling op maat. Neem contact met ons op als u meer informatie van ons wilt ontvangen.

Voor ons dorpshuis geldt dat al onze activiteiten niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers.

Ons
Doel.

Het doel van het dorpshuis is te fungeren als multifunctionele ruimte ten behoeve van de inwoners van Alteveer en Kerkenveld. Het doel van het dorpshuis is statutair vastgelegd.

  1. Wij willen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid bieden om activiteiten te starten, voort te zetten en te verbreden.
  2. Wij streven er naar om het jeugdwerk in Alteveer en Kerkenveld verder te stimuleren.
  3. Wij willen de inwoners van Alteveer en Kerkenveld de mogelijkheid bieden om nieuwe activiteiten te ontplooien en daardoor sociale onderlinge contacten te verbeteren.
  4. Wij willen onze ruimten van het dorpshuis beschikbaar stellen om de inwoners van Alteveer en Kerkenveld en omgeving de mogelijkheden bieden zich verder te ontplooien door middel van cursussen, workshops en dergelijke.

Onze
Beheerder.

Het beheer van het dorpshuis wordt volledig gedaan door de beheerder (fulltime in loondienst) en ondersteund door vrijwilligers.

Beheerder de Alke: Jelle Wunnink.

Onze
Bestuursleden.

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

AVG-verklaring

Stichting dorpshuis Alteveer-Kerkenveld verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis, alsmede het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling. In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde p.c.. De persoonsgegevens zijn alleen toegangelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan Dorpshuis de Alke.