Dorpshuizen moeten een bredere functie krijgen

16-11-2018

Dorpshuizen moeten een bredere functie krijgen

Dorpshuizen moeten een bredere functie krijgen om zichzelf en het voorzieningenniveau in kleine dorpen in de benen te houden. Dat willen Provinciale Staten. In kleine kernen dreigt het voorzieningenniveau te dalen als gevolg van krimp en vergrijzing.

"Goede en bereikbare zorg, sportvoorzieningen, bibliotheken en cultuur zijn van belang voor de leefbaarheid in Drentse dorpen en dat staat onder druk", constateert PvdA-fractievoorzitter Roelie Goettsch. Ze wil een onderzoek naar de wenselijkheid om dorpshuizen voor meerdere functies geschikt te maken. Daarna moet er geld komen voor experimenten.

Veel dorpshuizen in Drenthe zijn volgens de PvdA aan het nadenken over de invulling van hun gebouwen. Voor het opzetten van innovatieve concepten voor dorpshuizen is binnen de huidige exploitatie van dorpshuizen echter nauwelijks ruimte.

De PvdA kwam met een motie om dorpshuizen meer mogelijkheden te geven. Die kreeg de steun van alle andere partijen.

Dorpshuis de Alke op Facebook